همراهان گرامی از اینکه ما در راه ارائه هر چه بهتر خدمات مورد انتقاد قرار می دهید و یا پیشنهادات خودتون رو مطرح می کنید سپاسگذاریم.