سرویس تلویزیون سراسری

تلوزیون بر روی موبایل شما!
این چند کلمه برای توصیف تلویزیونی اینترنتی کافیست تا برای همیشه تلویزیون را در کنار خود بصورت رایگان تجربه کنید.
ما، تمامی شبکه های استانی را در محل شرکت با کیفیت عالی دریافت کرده و بر روی شبکه داخلی و به صورت رایگان آن را در اختیار شما قرار می‌دهیم.
برای استفاده از این سرویس، کافیست راهنمای زیر را مرور کرده و از تلویزیون و رادیو همراه نهایت استفاده را ببرید…

فهرست