مشخصات بسته شما :
سرویس : ۵۱۲کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۶۴کیلوبایت!
ترافیک رایگان داخل شبکه : ماهیانه ۱۵گیگابایت
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۶۰ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۷۵۲۱۰۰ ریال
با مبلغ فوق ما به شما سرویس‌های حجمی زیر با ۶ و ۶۰ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

دو بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۳مگابیت ۱۲۵گیگ ۳۰روزه

۸۰۶۶۰۰ ریال

سرعت تا ۶ برابر بسته فعلی شما
۱۰گیگابایت ترافیک رایگان داخلی
شبانه رایگان تا ۵۱۲کیلوبیت
(ورود از طریق فرم زیر، بخش تغییر سرویس)

سرعت تا ۵۰مگابیت ۵۵گیگ ۳۰روزه

۸۶۱۱۰۰ ریال

سرعت تا ۶۰ برابر بسته فعلی شما
۳۰گیگابایت ترافیک رایگان داخلی
شبانه رایگان تا ۳مگابیت
(ورود از طریق فرم زیر، بخش تغییر سرویس)

ورود به پنل کاربری