مشخصات بسته شما :
سرویس : ۱۰۲۴کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۱۲۸کیلوبایت!
ترافیک رایگان داخل شبکه : ماهیانه ۱۵گیگابایت
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۳۵ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۱۶۲۴۱۰۰ ریال
با مبلغ فوق ما به شما سرویس‌ حجمی زیر با ۳۵ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۵۰مگابیت ۱۳۵گیگ ۳۰روزه

۱۲۵۳۵۰۰ ریال

سرعت تا ۳۵ برابر بسته فعلی شما
۳۰گیگابایت ترافیک رایگان داخلی
شبانه رایگان تا ۳مگابیت
(ورود از طریق فرم زیر، بخش تغییر سرویس)

ورود به پنل کاربری