آدرس: خوزستان- بهبهان-بین بانک ملی و فلکه شیراز- مجتمع تجاری ایرانی-طبقه اول
تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۷۳۳۸۳۳
تلفن پشتیبانی 24 ساعته:
۰۶۱۵۲۷۳۳۸۳۳
ایمیل شرکت: pnaisp@chmail.ir
شرکت پارسانت آسیا دارای پروانه ISP به شماره 192-21-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1بهبهاندفتر مرکزیمهرداد ابوعلی06152733833خوزستان- بهبهان- بین بانک ملی و فلکه شیراز- مجتمع تجاری ایرانی-طبقه اول