مشخصات بسته شما :
سرویس : ۱۰۲۴کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۱۲۸کیلوبایت!
سرعت دانلود از شبکه داخلی: تا ۳مگابیت!
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۳۵ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۱۸۴۲۱۰۰ ریال
با ۴۶۰۰۰تومان کمتر از مبلغ فوق ما به شما سرویس‌ حجمی زیر با ۳۵ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۵۰مگابیت ۱۳۵گیگ ۳۰روزه

۱۳۸۴۳۰۰ ریال

– ۹۰درصد تخفیف ترافیک مصرفی، در دانلود یا تماشا از سایت های فیلم http://10.1.1.1 و موزیک http://10.2.2.2 در تمام ساعات شبانه روز
– اینترنت شبانه ۲ الی ۸ صبح ۸۰ درصد تخفیف

ورود به پنل کاربری