مشخصات بسته شما :
سرویس : ۲۵۶کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۳۲کیلوبایت!
ترافیک رایگان داخل شبکه : ماهیانه ۱۵گیگابایت
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۱۰۰ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۵۳۴۱۰۰ ریال
با مبلغ فوق ما به شما سرویس‌های حجمی زیر با ۱۲ و ۱۰۰ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

دو بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۳مگابیت ۸۵گیگ ۳۰روزه

۵۸۸۶۰۰ ریال

سرعت تا ۱۲ برابر بسته فعلی شما
۱۰گیگابایت ترافیک رایگان داخلی
شبانه رایگان تا ۵۱۲کیلوبیت
(ورود از طریق فرم زیر، بخش تغییر سرویس)

سرعت تا ۵۰مگابیت ۳۳گیگ ۳۰روزه

۶۴۳۱۰۰ ریال

سرعت تا ۱۰۰ برابر بسته فعلی شما
۳۰گیگابایت ترافیک رایگان داخلی
شبانه رایگان تا ۳مگابیت
(ورود از طریق فرم زیر، بخش تغییر سرویس)

ورود به پنل کاربری