تعرفه های وایرلس پارسانت

دانلود کل تعرفه در یک فایل PDF (بدون احتساب ۹ درصد ارزش افزوده)

تمامی مبالغ در لیست زیر، کامل و با محاسبه ارزش افزوده درج شده اند!

فهرست