ورود مشترکینبرای دریافت نام کاربری و رمز عبور خود با شماره ۰۶۱۵۲۷۳۳۸۳۳ تماس بگیرید

همچنین می توانید برای شارژ از طریق انتقال وجه اقدام نمایید. لطفا مبلغ شارژ خود را به کارت زیر بنام خانم مینا ابوعلی انتقال داده و با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.(۰۶۱۵۲۷۳۳۸۳۳)فهرست