مشخصات بسته شما :
سرویس : ۲۵۶کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۳۲کیلوبایت!
سرعت دانلود از شبکه داخلی: تا ۲مگابیت!
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۱۰۰ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۶۱۰۴۰۰ ریال
با مبلغ فوق ما به شما سرویس‌های حجمی زیر با ۱۲ و ۱۰۰ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

دو بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۳مگابیت ۵۵گیگ ۳۰روزه

۵۷۷۷۰۰ ریال

سرعت تا ۱۲ برابر بسته فعلی شما

– ۹۰درصد تخفیف ترافیک مصرفی، در دانلود یا تماشا از سایت های فیلم http://10.1.1.1 و موزیک http://10.2.2.2 در تمام ساعات شبانه روز
– اینترنت شبانه ۲ الی ۸ صبح ۸۰ درصد تخفیف

سرعت تا ۵۰مگابیت ۳۳گیگ ۳۰روزه

۶۴۳۱۰۰ ریال

– سرعت تا ۱۰۰ برابر بسته فعلی شما
– بسته‌طلائی – ۱۲تا۵۰مگابیت
– ۹۰درصد تخفیف ترافیک مصرفی، در دانلود یا تماشا از سایت های فیلم http://10.1.1.1 و موزیک http://10.2.2.2 در تمام ساعات شبانه روز
– اینترنت شبانه ۲ الی ۸ صبح ۸۰ درصد تخفیف

ورود به پنل کاربری