مشخصات بسته شما :
سرویس : ۵۱۲کیلوبیت نامحدود
حداکثر سرعت دانلود : ۶۴کیلوبایت!
سرعت دانلود از شبکه داخلی: تا ۲مگابیت!
سرعت نسبت به سرویس‌ حجمی : ۶۰ برابر کمتر!
مبلغ پرداختی شما : ۸۶۱۱۰۰ ریال
با مبلغ فوق ما به شما سرویس‌های حجمی زیر با ۶ و ۶۰ برابر سرعت را پیشنهاد می‌کنیم.

*** جهت وصل موقت از فرم زیر وارد پنل کاربری شده و بصورت موقت تا زمان انجام شارژ وصل شوید ***

دو بسته پیشنهادی ویژه شما

سرعت تا ۳مگابیت ۱۳۵گیگ ۳۰روزه

۹۳۰۰۰۰ ریال

– ۹۰ درصد تخفیف ترافیک مصرفی، در دانلود یا تماشا از سایت های فیلم http://10.1.1.1 و موزیک http://10.2.2.2 در تمام ساعات شبانه روز
– اینترنت شبانه ۲ الی ۸ صبح ۸۰ درصد تخفیف)

سرعت تا ۵۰مگابیت ۵۵گیگ ۳۰روزه

۹۳۰۰۰۰ ریال

– ۹۰درصد تخفیف ترافیک مصرفی، در دانلود یا تماشا از سایت های فیلم http://10.1.1.1 و موزیک http://10.2.2.2 در تمام ساعات شبانه روز
– اینترنت شبانه ۲ الی ۸ صبح ۸۰ درصد تخفیف

ورود به پنل کاربری